Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

Vydáno: 17. 4. 2015
Autor: KM EFSA

Termín: 22. června 2015

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypisuje výběrové řízení na vývoj databáze umožňující vyhledávání, pokrývající všechny relevantní výstupy o aktivních složkách pesticidů. Databáze by také měla obsahovat informace o významných metabolitech a nečistotách dostupné pro jednotlivé aktivní látky. Databáze by měla být flexibilní, umožňující EFSA v budoucnosti zařadit další pole a úpravy reagující na vývoj vědeckého a regulatorního procesu.

Bližší informace o výběrovém řízení naleznete v Úředním věstníku EU či v elektronickém tržišti EU ZDE.

Termín pro podání nabídky je 22. června 2015.

Zdroj: EFSA: Call for tender – Development of a consolidated database covering EFSA pesticide outputs on active substances (OC/EFSA/PRAS/2015/02)