Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Transformation and Further Development of the Compendium of Botanicals

Vydáno: 24. 10. 2018
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/SCER/2018/03. Termín: 31. 1. 2019

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení na realizaci projektu „Transformation and Further Development of the Compendium of Botanicals“.

Účelem otevřeného výběrového řízení je uzavřít smlouvu na vykonávání specifických úkolů během přesně definovaného období (viz specifikace tendru).

Cílem projektu je extrahovat data o toxicitě 900 druhů rostlin, charakterizovat toxicitu a genotoxicitu pro 2500 chemických látek, u řady látek charakterizovat nebezpečí a data postoupit EFSA prostřednictvím  Data collection framework (nástroj EFSA pro předávání dat).

Celou specifikaci tendru a všechny potřebné dokumenty naleznete na internetovém tržišti EU (TED).

Termín pro podání nabídky je 31. 1. 2019.