Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Specialised training courses on certain aspects of food safety risk assessment

Vydáno: 26. 7. 2017
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídky: 25. 9. 2017

Evropský úřad pro bezpečnosti potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení na realizaci specializovaného školení hodnocení rizik pro členy vědeckých panelů a Vědeckého výboru, jejich pracovních skupin, členy vědeckých sítí a pracovníky EFSA. A to zejména v horizontálních aspektech tří hlavních oblastí hodnocení rizik:
a) hodnocení chemických a biologických rizik
b) hodnocení rizik pro životní prostředí
c) metodologie hodnocení rizik

(Specialised training courses on certain aspects of food safety risk assessment for members of EFSA’s Scientific Committee/Panels, their working groups, members of the EFSA networks and EFSA staff – OC/EFSA/SCER/2017/01).

Specifikaci tendru přikládáme v příloze. Celou dokumentaci a související ifnormace naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Termín pro podání nabídek je 25. 9. 2017.

Zdroj: EFSA: Tenders €135k+