Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Sběr, příprava a vkládání dat o aromatech a ochucujících látkách

Vydáno: 11. 4. 2013
Autor: KM EFSA

Termín: 24. května 2013

Předmětem výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy na čtyři roky s jedním kontraktorem pro každou část (části jsou dvě).

Předmětem projektu jsou přípravné práce pro posuzování aroma a ochucujících látek a update databáze aromat a ochucujících látek povolených v EU (FLAVIS).

Projekt je rozdělen do dvou částí:

1. část: připravit souhrnnou informaci o aromatu/ochucující látce obsahující fyzikální a chemické vlastnosti, popis látky, data o expozici a vložit je do databáze FLAVIS
2. část: připravit souhrnnou informaci z dat o toxicitě aromata či ochucující látky na základě poskytnutých dat (dossier) nebo z literatury a updatovat současné informace v databázi FLAVIS

Všechny potřebné informace naleznete ZDE.

Zdroj: EFSA – Calls for Tender – Collection, preparation and updating of data on flavourings and flavouring substances (OC/EFSA/FIP/2013/02)