Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Sběr a analýza dat o reziduích pesticidů v nektaru a pylu

Vydáno: 5. 1. 2016
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 18. 2. 2016

Evropský úřad pro bezpečnost potravin otevírá výběrové řízení na řešení projektu „Collection and analysis of pesticide residue data for pollen and nectar“.

Cílem projektu je:

a) sbírat a posuzovat dostupná data za účelem vytvoření databáze:
– úrovní reziduí v nektarech a pylu;
– poklesů reziduí v nektarech a pylu;
– obsahů cukru v nektaru;
– na krajině  závislých ředících faktorů.

b) prozkoumat možné korelace mezi:
– úrovněmi reziduí v pylu a nektaru a úrovněmi reziduí v listech;
– poklesy obsahu reziduí v nektaru a pylu a poklesy reziduí v listech a dalších přírodních matricích;
– úrovněmi reziduí v pylu a nektaru a fyzikálně chemickými vlastnostmi chemické látky.

Veškeré informace o projektu a výběrovém řízení naleznete na webu elektronického tržiště EU (TED) zde.

Termín pro podání návrhu řešení je 18. února 2016.

Zdroj: Collection and analysis of pesticide residue data for pollen and nectar – OC/EFSA/PRAS/2015/08