Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: rešerše na téma adjuvanticitní / imunogenicitní hodnocení proteinů

Vydáno: 26. 4. 2017
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 12. 5. 2017

Účelem tohoto výběrového řízení je získat všechny dostupné informace o  adjuvanticitě a imunogenicitě proteinů, včetně Cry proteinů, ve formě srozumitelné rešerše, následně je zhodnotit a kriticky posoudit. Tyto informace budou použity jako podklad pro další diskuzi o potenciálních nových strategiích k hodnocení proteinů v rámci panelu EFSA zabývajícího se geneticky modifikovanými organismy.  

Forma výběrového řízení: vyjednávací procedura

Celý popis tendru je dostupný na stránkách EFSA.

Termín pro podání nabídek je 12. 5. 2017.

Zdroj: EFSA: Literature review on adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins