Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Přípravné práce k podpoře přehodnocování technologických krmných aditiv

Vydáno: 11. 4. 2013
Autor: KM EFSA

Termín: 24. května 2013

EFSA otevírá výběrové řízení jehož cílem je uzavřít rámcovou smlouvu s vhodným subjektem, jehož úkolem bude na základě jednotlivých objednávek analyzovat informace poskytované žadateli (o povolení) v poskytnuté dokumentaci u již autorizovaných krmných aditiv. Výsledky budou využity při přehodnocování aditiv.

Od vybraného subjektu se očekává, že bude analyzovat data v poskytnuté dokumentaci pro technologická krmná aditiva, identifikuje mezery mezi daty poskytnutými a požadovanými platnou legislativou a připraví pro každou látku dataset, který bude obsahovat:
a) shrnutí dat z částí II, III, IV dokumentace (viz příloha č. 2 Nařízení 429/2008)
b) identifikaci chybějících dat

Všechny nezbytné informace jsou k nalezení ZDE

Zdroj: EFSA – Calls for Tender – Preparatory work to support the re-evaluation of technological feed additives (OC/EFSA/FEED/2013/01)