Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: přípravné práce k podpoře přehodnocování botanicky definovaných krmných aditiv – aromat

Vydáno: 11. 4. 2013
Autor: KM EFSA

Termín: 21. května 2013

Termín: 23. listopadu 2012

EFSA vypisuje výběrové řízení na řešení projektu, jehož předmětem je provést analýzu informací poskytovaných žadateli podle Nařízení 1831/2003 pro podporu opětovného posuzování botanicky definovaných krmných aditiv (aromat) již authorizovaných v EU.

Požadovaným výstupem projektu bude analýza poskytované dokumentace (dossier) pro botanicky definovaná aromata do krmiv, odhalující odlišnosti mezi poskytovanou dokumentací a požadavky legislativy/příslušných vodítek a také datový list obsahující následující informace:
a) identita a popis aditiva, vč. kvalitativního a kvantitativního popisu, čistoty, fyzikálně-chemických vlastností a výrobního procesu;
b) přehled chybějících informací v dodané dokumentaci

Všechny potřebné informace o projektu jsou dostupné ZDE.

Zdroj: EFSA: Call for tender: Preparatory work to support the re-evaluation of botanically defined feed flavouring additives (OC/EFSA/FEED/2013/02)