Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Příprava, organizace a realizace školících aktivit

Vydáno: 8. 7. 2016
Autor: KM EFSA

Veřejná zakázka EFSA (OC/EFSA/AFSCO/2016/01)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypsal veřejnou zakázku, jejímž cílem je uzavřít s jedním kontraktorem rámcovou smlouvu na přípravu, organizaci a realizaci školících aktivit v rámci EFSA European Risk Assessment Fellowship Programme.

The European Risk Assessment Fellowship Programme je iniciativou EFSA směřující k posílení evropské kapacity pro hodnocení rizik z potravin k vybudování komunity sdílející znalosti o hodnocení rizik.

V příloze naleznete specifikaci veřejné zakázky.

Celá dokumentace k veřejné zakázce je dostupná na elektronickém tržišti EU – TED.

Termín pro podání nabídek je 15. září 2016.

Zdroj: EFSA: Call for tender – Developing, organising and delivering of training activities under the EFSA European food risk assessment fellowship programme OC/EFSA/AFSCO/2016/01