Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: poskytování podpory při nakládání s vědeckými daty

Vydáno: 1. 12. 2016
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 16. 1. 2017

Primárním cílem tendru je poskytnout Oddělení pro data (DATA Unit) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) dodatečnou kapacitu k vykonávání řady aktivit při nakládání s technickými a vědeckými daty (detailní popis najdete v přiloženém dokumentu).

Veškeré služby/aktivity, jež jsou předmětem tohoto tendru, budou podporovat probíhající sběry dat (ve všech oblastech: o zoonózách, reziduích veterinárních léčivých přípravků, chemických kontaminantech, aditivech, molekulárním typizování) a budou také podporovat nové aktivity EFSA při sběru dat.

Tento tendr zahrnuje služby v oblasti managementu vědeckých dat, jejich analýzy, podpory (helpdesk) a školení. Celý popis tendru naleznete v příloze.

Veškeré podklady k tendru naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Termín pro podání nabídek: 16. 1. 2017

Zdroj: EFSA: Provision of support to the EFSA Evidence Management (DATA) Unit in a series of scientific data management activities (OC/EFSA/DATA/2016/04)