Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Podpora v oblasti bioinformatiky pro posuzování hodnocení rizik GMO

Vydáno: 11. 4. 2013
Autor: KM EFSA

Termín: 24. května 2013

Cílem výběrového řízení je uzavřít několik rámcových smluv na dobu 4 let se dvěma a více kontraktory.

Výstupem projektu jsou přípravné dokumenty, posuzující bioinformatické analýzy poskytované žadateli jako součást dokumentace (dossier) při autorizaci GM rostlin.

Přípravná dokumentace posuzující bioinformatické analýzy by měla odpovídat principům a požadavkům Vodítek pro hodnocení rizik GM rostlin, Vědeckého stanoviska k hodnocení alergenicity potravin a krmi získaných z GM rostlin a mikroorganismů a Vodítek pro hodnocení GM rostlin pro životní prostředí. 

Všechny nezbytné informace o projektu naleznete ZDE

Zdroj: EFSA – Calls for Tender – Preparatory support on bioinformatics for the evaluation of the risk assessment of GMO dossiers (OC/EFSA/GMO/2013/01)