Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: literární rešerše dat o biologické dostupnosti vybraných stopových prvků ve výživě zvířat

Vydáno: 6. 9. 2012
Autor: KM EFSA

Termín: 28. září 2012

EFSA vypisuje výběrové řízení na řešení projektu, jehož předmětem je provést rozsáhlou literární rešerši o biologické dostupnosti vybraných stopových prvků ve výživě zvířat se zaměřením na vzájemné působení a nesnášenlivost.

Požadovaným výstupem projektu bude zpráva shromažďující, porovnávající, analyzující a syntetizující vědecká data a informace o biologické dostupnosti stopových prvků z krmných aditiv, jejich vzájemné nesnášenlivosti a vztazích, zejména pokud jsou zkrmovány spolu s jinými krmnými aditivy či složkami.

Předmětem projektu jsou pouze stopové prvky schválené k používání  v EU – kobalt, měd, jód, železo, mangan, molybden, selen a zinek. Řešitel projektu by měl zvážit všechny relevantní sloučeniny každého prvku, ať již využívané či potenciálně využitelné ve výživě zvířat.

Všechny potřebné informace o projektu jsou dostupné ZDE.

Zdroj: EFSA: Call for tender: Extensive literature search on the bioavailability of selected trace elements in animal nutrition: incompatibilities and interactions (CFT/EFSA/FEED/2012/04)