Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Hodnotící přehled metod a aplikací pro klasifikaci rizik a přínosů

Vydáno: 6. 9. 2012
Autor: KM EFSA

Termín: 17. září 2012

EFSA vypisuje výběrové řízení na řešení projektu, jehož cílem je zpracovat hodnotící přehled metod a aplikací pro klasifikaci rizik a přínosů pro určování prioritních témat pokud jde o potraviny a krmiva s ohledem na možné zdravotní dopady.

Klasifikace (ranking) rizik je považována za možnou cestu pro určení priorit vládních a řídících organizací pokud jde o alokaci zdrojů na zmírnění negativních efektů působení určitých nebezpečí s dopadem na zdraví lidí. Klasifikace bere v úvahu takové faktory, jako jsou povinnosti a termíny vyplývající z právních předpisů, úroveň veřejného zájmu, ekonomické dopady atd.

Všechny potřebné informace o projektu jsou dostupné ZDE.

 

Zdroj: EFSA: Call for tender: Critical review of methodology and applications for risk ranking and benefit ranking for prioritisation of food- and feed-related issues, on the basis of the size of the anticipated health impact (CFT/EFSA/SCOM/2012/01)