Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Crowdsourcing: Zapojení komunit do hodnocení rizik z potravin a krmiv (kolaborativní model)

Vydáno: 25. 7. 2018
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/ AMU/2018/02. Termín pro podání nabídek: 28. 9. 2018

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení na realizaci projektu „Crowdsourcing: Engaging communities effectively in food and feed risk assessment (Exploring the collaborative model).

Účelem otevřeného výběrového řízení je uzavřít smlouvu na vykonávání specifických úkolů během přesně definovaného období (viz specifikace tendru).

Cílem projektu je zjistit proveditelnost zapojení „občasné vědy“ (citizen science) do monitoringu divoké zvěře na úrovni Evropy a odhalit potenciální omezení, výhody a přidanou hodnotu tohoto přístupu. Tento pilotní projekt bude zaměřený na monitoging divokých prasat.

Celou specifikaci tendru a všechny potřebné dokumenty naleznete na internetovém tržišti EU (TED).

Termín pro podání nabídky je 28. 9. 2018.

Zdroj: EFSA