Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Crowdsourcing: engaging communities effectively in food and feed risk assessment

Vydáno: 26. 10. 2015
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 25. 11. 2015

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypisuje výběrové řízení na ředšení projektu „Crowdsourcing: engaging communities effectively in food and feed risk assessment (OC/EFSA/AMU/2015/03)“.

Předmětem projektu je:
1) získat informace o úspěšném provádění crowdsourcingu ve vědecké sféře
2) zpracovat studii proveditelnosti
3) provést dvě pilotní crowdsourcingové studie 

Veškeré informace k zadání naleznete na evropském tržišti TED.

Termín pro podání nabídek: 25. listopadu 2015

Zdroj: EFSA: “Crowdsourcing: engaging communities effectively in food and feed risk assessment” : OC/EFSA/AMU/2015/03