Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: analýza potravinového řetězce zaměřená na vybrané produkty akvakultury

Vydáno: 23. 7. 2015
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 11. září 2015

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypisuje výběrové řízení na řešení projektu „Food chain analysis of selected aquaculture species products: identification and monitoring of vulnerabilities and drivers of change for the identification of emerging risks“.

Výsledky projektu by měly indikovat aplikovatelnost analýzy potravinového řetězce pro identifikaci slabých míst a nových rizik u vybraných druhů sladkovodních ryb produkovaných v akvakultuře, aby EFSA mohl cílit aktivity k získávání znalostí o nově se objevujících rizicích. Výsledky tohoto projektu by dále měly umožnit manažerům rizik připravovat strategie pro další kroky.

Podrobné informace k tendru a zadávací dokumentaci naleznete na specializovaném webu Evropské unieTenders Electronic Daily.

Termín pro podání nabídek: 11. září 2015

Zdroj: EFSA: Call for tender – Food chain analysis of selected aquaculture species products: identification and monitoring of vulnerabilities and drivers of change for the identification of emerging risks (OC/EFSA/SCER/2015/02)