Bezpečnost potravin

Vrstva SiOx jako funkční bariera v PET lahvích

Vydáno: 2. 12. 2008
Autor:

U recyklovaných použitých PET lahví zamezuje potenciální kontaminaci balených potravin.

Byla provedena řada studií, ve kterých se prověřovaly barierové vlastnosti oxidu křemíku (SiOx) na vnitřní straně PET lahví. Vědci v Německu vyvinuli postup, který umožňuje použít SiOx potahy na konvenčně recyklovaný použitý PET tak, že není zapotřebí super-čistých procesů recyklace PET. Do lahví s potahy SiOx lze plnit zastudena vodné a nízkoalkoholické produkty. Potah chrání před migrací nežádoucích látek z použitého PET do potravinářského výrobku.
 
 
Pozn.: Potah SiOx se ukládá na vnitřní straně PET lahve procesem PICVD (plasma impulse chemical vapour deposition). SiOx vzniká in situ z monomerů hexametyldisiloxanu a hexametyldisilazanu. Vzhledem k tomu, že tloušťka vytvořeného potahu je do 100 nm, posuzoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) bezpečnost tohoto procesu rovněž z hlediska aplikace nanotechnologie v potravinovém řetězci. Stanovisko EFSA (z února 2007) je zde.