Bezpečnost potravin

Volba nového člena Správní rady EFSA

Vydáno: 9. 8. 2012
Autor: KM EFSA

Chcete se stát členem MB EFSA?

Evropská komise (EK) vyzývá odborníky k vyjádření zájmu stát se členem Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Management Board EFSA). V současné době je jedno místo ve Správní radě neobsazené z důvodu rezignace předchozí předsedkyně Správní rady, paní Diány Bánáti. EK vybere vhodného kandidáta do 15 členné Správní rady s mandátem do 30. června 2014.

Výzva byla publikována v Úředním věstníku EU dne 31. 7. 2012. Rada EU jmenuje nového člena Správní rady ze seznamu předloženého EK po konzultaci s Evropským parlamentem, v souladu s čl. 25 Nařízení EP a Rady č. 178/2002. 4 členové Správní rady musí mít zkušenosti z organizací zastupujících zájmy spotřebitelů, nebo zájmy jiných zájmových skupin v rámci potravinového řetězce. V současné Správní radě jsou tito členové pouze tři, a proto jsou k vyjádření zájmu (a podání přihlášky) vyzýváni především kandidáti s těmito zkušenostmi.

Správní rada EFSA je zodpovědná za sestavování rozpočtu a pracovních programů EFSA, monitorování jejich implementace a jmenování výkonného ředitele EFSA, členů Vědeckého výboru a vědeckých panelů. Správní rada se schází 4x ročně. Od roku 2008 je členem Správní rady také odborník z České republiky, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., z brněnského Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu.

Kandidáti mohou své přihlášky zasílat Evropské komisi do 21. září 2012.

Bližší informace o podmínkách a způsobu zaslání přihlášky naleznete v přiloženém Úředním věstníku EU ze dne 31. 7. 2012.