Bezpečnost potravin

Vodítka Vědeckého výboru EFSA pro posuzování a integraci důkazů z epidemiologických studií do práce EFSA

Vydáno: 27. 8. 2020
Autor: KM EFSA

Nový dokument EFSA bude po dobu jednoho roku zkušebně aplikován do hodnocení EFSA

Vědecký výbor EFSA připravil vodící dokument k posuzování a integraci důkazů z epidemiologických studií pro použití ve vědeckých hodnoceních prováděných Úřadem. Vodítka poskytují úvod do epidemiologických studií a vysvětlují rozdíly mezi různě designovanými epidemiologickými studiemi. Popisují klíčové epidemiologické koncepty významné z pohledu posouzení důkazů.

Draft for internal testing Scientific Committee guidance on appraising and integrating evidence from epidemiological studies for use in EFSA’s scientific assessments

Tento dokument je návrhem, který bude aplikován do hodnocení EFSA po zkušební dobu jednoho roku. Následně bude v případě potřeby revidován a doplněn. Před zveřejněním jeho konečné verze bude předložen do veřejné konzultace.

Zdroj: EFSA