Bezpečnost potravin

Vliv životního prostředí na zdraví: přehled výzkumných projektů EU

Vydáno: 9. 9. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici publikace Evropské komise obsahující výsledky výzkumných projektů řešených v 5. RP V&V.

Životní prostředí má značný vliv na zdraví člověka. Řada zdravotních problémů (rakovina, neplodnost, alergie, poruchy nerovového systému aj.) úzce souvisí s polutanty životního prostředí. Evropská komise prostřednictvím rámcových programů V & V podporuje výzkum zaměřený na zlepšení zdravotního stavu populace.
Přehled výzkumných projektů zabývajících se vlivem životního prostředí na zdraví člověka realizovaných za podpory Evropské komise v 5. rámcovém programu výzkumu (5. RP) byl vydán v roce 2007 jako publikace Evropské komise (ISBN – 978-92-79-05359-7) pod názvem “Výzkum EU zaměřený na životní prostředí a zdraví. Výsledky projektů financovaných 5. RP” (viz příloha).
V 5. RP existovalo celkem devět prioritních oblastí, na které se výzkum životního prostředí s dopadem na zdraví člověka zaměřoval, a sice:
– znečištění vzduchu,
– chemické látky,
– elektromagnetické pole,
– hluk,
– UV světlo a ionizující záření,
– mnohočetné zátěžové faktory,
– zátěžové faktory z vody,
– změna klimatu,
– nanočástice.
Nejvíce projektů bylo podáno k prvním dvěma prioritám, tj. celkem 61 projektů, které odčerpaly 73 % finančních prostředků přidělených na tuto oblast.