Bezpečnost potravin

Vliv vlákniny na ženy v reprodukčním věku

Vydáno: 11. 11. 2009
Autor:

Vysoký příjem vlákniny vede k narušení ovulace. Výsledky studie provedené v USA.

Výsledky studie uveřejněné v časopise American Journal of Clinical Nutrition ukazují na to, že ženy, které konzumují doporučené množství vlákniny ve stravě, mají nižší hladiny estrogenu a dochází u nich méně často k ovulaci než u žen, které konzumují méně vlákniny.
Do studie bylo zapojeno 250 žen ve věku 18–44 let. Ty ženy, které uváděly, že konzumují denní doporučované množství vlákniny, měly v krvi nižší koncentrace estrogenu a jiných reprodukčních hormonů. Vyšší příjem vlákniny, zejména z ovoce, byl spojen s vyšším rizikem, že během menstruačního cyklu nedojde i ovulaci (tzv. anovulace, nedochází k uvolnění vajíčka z vaječníku).
Strava bohatá na vlákninu je spojována s řadou prospěšných účinků na zdraví, např. nižším rizikem onemocnění srdce, diabetes, rakoviny tlustého střeva, rakoviny prsu. Odborníci obecně doporučují denní příjem vlákniny u dospělých v množství 20–35 g v závislosti na jejich energetickém příjmu. Výsledky studie však podle výzkumníků vedou k otázce, zda jsou tato doporučení nejlepší také pro ženy, které se snaží otěhotnět.
Všechny ženy ve studii byly zdravé a měly pravidelné menstruační cykly. Ty ženy, které uváděly, že konzumují nejvíce vlákniny (minimálně 22 g/den), měly během dvou měsíců minimálně jeden cyklus, během kterého nedošlo k ovulaci. Výzkumníci odhadovali anovulaci měřením hladin reprodukčních hormonů u žen během dvou menstruačních cyklů. Z celkového počtu menstruačních cyklů u této skupiny bylo 22 % bez ovulace, zatímco u žen s nižším příjmem vlákniny to bylo 7 %. Vysoký příjem vlákniny byl spojen asi s 10krát vyšším rizikem anovulace než jiné faktory, které také ovlivňují ovulaci (např. tělesná hmotnost, rasa, úroveň fyzické aktivity, příjem energie).
Výzkumníci došli k závěru, že je zapotřebí provést další výzkum o vlivu vlákniny na ženy v reprodukčním věku.
 
Zdroj: IFT (zpráva z 6.11.2009)