Bezpečnost potravin

Vliv tepelného ošetření na stabilitu beta-laktamu v mléce

Vydáno: 11. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Ukázalo se, že obvykle prováděnými postupy tepelného ošetření mléka nedojde k potřebnému snížení koncentrace beta-laktamových antibiotik.

Španělští a argentinští výzkumníci zjišťovali degradaci beta-laktamových antibiotik (peniciliny a cefalosporiny) v mléce při různých režimech tepelného ošetření. Byla vyvinuta metoda HPLC pro stanovení koncentrace deseti beta-laktamových antibiotik.

Zvýšením teploty z 60 na 100 °C se sníží poločas rozpadu amoxicilinu z 372 na 50 min., ampicilinu z 741 na 26 min., cloxacylinu z 367 na 46 min. a penicilinu G z 382 na 43 min. Tepelné ošetření přři teplotě 120°C po dobu 20 min. efekt zvýší u některých antibiotik až na 100 %. Naproti tomu při pasterační teplotě 72 °C po dobu 15 s nepřekročí degradace beta-laktamu 1 %. Je vypočtena kinetika pro jednotlivá antibiotika. Z výsledků je zřejmé, že běžně používaným tepelným ošetřením mléka se nedosáhne podstatného snížení reziduí uvedených léčiv.

J. Dairy Science, 94, 2011, č. 3, s. 1155-1164
Objednávka kopie článku