Bezpečnost potravin

Vliv reziduí růstových hormonů aplikovaných dobytku na zdraví člověka

Vydáno: 22. 7. 2007
Autor: pospisilova

Nové výsledky hodnocení provedeného EFSA potvrzují vliv hormonů v mase na rakovinu u člověka.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby posoudil nové vědecké poznatky, které se objevily od posledního hodnocení v roce 2002 a to v souvislosti s používáním určitých přírodních a syntetických hormonů na podporu růstu (GPH) u dobytka. Vědecký panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA-CONTAM) došel k závěru, že není žádný důvod požadovat revizi dřívějších hodnocení rizik.
 
Hormony na podporu růstu se používají u dobytka ke zvýšení přírůstku na hmotnosti. V Evropě však nejsou schváleny, neboť existuje obava, že rezidua v mase a v jiných jedlých částech těchto zvířat mohou představovat zdravotní riziko pro člověka.
Panel došel k závěru, že i když byly vyvinuty k identifikaci a kvantifikaci přítomnosti GPH citlivější analytické techniky, k jejich využití ve velkém nedošlo. Chybí proto údaje o typech a množství reziduí GPH v mase, na základě kterých se provádí vyhodnocování expozice z kvantitativního hlediska. Vzhledem k tomuto není možné posoudit význam rozsáhlého používání hormonů v řadě epidemiologických studií, které naznačují přímou úměru mezi konzumací červeného masa a určitými hormonálními typy rakoviny.
EFSA-CONTAM došel dále k závěru, že nové údaje publikované od roku 2002 potvrzují a rozšiřují poznatky o účincích GPH. Tyto nové údaje, které má EFSA k dispozici, však neposkytují žádné kvantitativní informace, které by změnily současné poznatky o možném zdravotním riziku pro člověka v souvislosti s rezidui GPH látek v mase a masných výrobcích. Panel dospěl v důsledku tohoto k závěru, že neexistuje žádný důvod volat po revizi předešlých hodnocení rizik z používání GPH.
Panel také poznamenal, že nové údaje naznačily spojení mezi velkoobjemovou produkcí hovězího dobytka používající hormony a škodlivými vlivy na volně žijící ryby v řekách, které jsou zasaženy odpadními vodami pocházejícími z těchto farem.
EFSA uveřejnil výzvu k poskytnutí jakýchkoliv nových údajů k této problematice a zaslané údaje použil společně s údaji publikovanými ve vědecké literatuře k vypracování svého stanoviska. Úplný text stanoviska je k dispozici na stánkách EFSA-CONTAM.