Bezpečnost potravin

Vliv klimatických změn na houbové choroby rostlin

Vydáno: 3. 4. 2009
Autor:

V důsledku klimatických změn se podle nároků fytopatogenních hub na teplotu, výskyt srážek a relativní vzdušnou vlhkost jejich význam zvýší nebo sníží.

Předpokládá se, že v důsledku klimatických změn dojde i ke změnám významu fytopatogenních hub:
·        Stoupne význam patogenů s vyššími nároky na teplotu a výskyt srážek (např. rzi, DTR, hnědá skvrnitost ječmene, Cercospora beticola).
·        Stoupne také význam patogenů s vyššími teplotními nároky a vysokými nároky na relativní vzdušnou vlhkost (padlí, stéblolam, Septoria tritici aj.), zvláště v období vývoje listů.
·        Klesne význam houbových patogenů, kteří vyžadují hojné srážky a vysokou vzdušnou vlhkost (Septoria tritici, Rhynchosporium secalis, Phytophthora infestans, aj.), zejména v období zakládání klasů.
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 3, s. 79