Bezpečnost potravin

Vliv integrovaných způsobů pěstování kukuřice na výskyt fuzariové hniloby klasů

Vydáno: 18. 6. 2009
Autor:

V severní Itálii byly v letech 2006 - 2007 uskutečňovány pokusy, jejichž cílem bylo vyhodnotit vliv různých pěstitelských postupů na kontaminaci zrna kukuřice fumonisinem.

Fuzariová hniloba klasů (Fusarium verticillioides) je běžným patogenem, který se vyskytuje na kukuřici a v zrně produkuje škodlivý mykotoxin fumonisin. Produkce fumonisinu je ovlivněna kromě jiného podmínkami prostředí a pěstitelskými praktikami během růstu a dozrávání kukuřice. Cílem pokusů, které byly uskutečňovány v letech 2006 a 2007 v severní Itálii, bylo vyhodnotit vliv různých pěstitelských postupů na kontaminaci zrna kukuřice fumonisinem. V pokusu byly pěstovány dva různě rané hybridy následujícími způsoby: termín výsevu (březen nebo květen), výsevek (65 000 rostlin na 1 ha nebo 80 000 rostlin na 1 ha), hnojení N (200 kg.ha-1 nebo 400 kg.ha-1) a chemická ochrana proti zavíječi kukuřičnému (s aplikací ochrany nebo bez ní). Na základě toho byly zvoleny následující pěstitelské postupy: T1 – výsev v květnu, vysoká hustota výsevku, vyšší dávka N hnojení,    T2 – výsev v březnu, vysoká hustota výsevku, vyšší dávka N hnojení, T3 – výsev v březnu, nižší hustota výsevku a nižší dávka N hnojení, T4 – stejně jako T3 plus chemická ochrana. Vyhodnocován byl výskyt patogenu a stupeň napadení, následně byly uskutečněny i chemické analýzy na výskyt fumonisinu v zrně. Výsledky ukázaly, že kontaminace fumonisinem byla zredukována o 53 % u T2, o 69 % u T3 a o 86 % u T4 v porovnání s T1. Vyhodnocení pokusů potvrdilo, že na výskyt fuzariové hniloby má vliv i dodržování zásad správné zemědělské praxe.
http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5