Bezpečnost potravin

Vliv houby Paecilomyces lilacinus na přežívání a virulenci entomopatogenních hlístic

Vydáno: 17. 12. 2008
Autor:

Výsledky studie prováděné v Německu ukázaly, že P. lilacinus kmen 251 a testované entomopatogenní hlístice jsou kompatibilními články integrovaného managementu ochrany rostlin proti škůdcům.

Moderní zemědělská praxe často vyžaduje k redukci škůdců a mikrobiálních patogenů aplikaci několika typů činitelů biologické ochrany. Tento způsob ochrany však musí být kompatibilní a integrovatelný do všech produkčních systémů. Ve studii prováděné v Německu byla zkoumána kompatibilita houby Paecilomyces  lilacinus kmene 251 s třemi druhy entomopatogenních hlístic.
P. lilacinus je fakultativní patogen vajíček sedentérních háďátek. V některých zemích je komerčně dostupný k ochraně proti širokému spektru fytoparazitických háďátek. Entomopatogenní hlístice jsou významnými činiteli biologické ochrany proti půdním hmyzím škůdcům. Účinnost těchto entomopatogenních hlístic spočívá v obligátním mutualismu s entomopatogenními bakteriemi vyskytujícími se v tělech háďátek. V pokusech byl zkoumán účinek kultivačního filtrátu P. lilacinus na mobilitu entomopatogenních hlístic Steinernema feltiae, Heterorhabditis bacteriophora a H. megidis. Přežívání těchto entomopatogenních druhů hlístic v půdě ošetřené houbou P. lilacinus bylo hodnoceno po 1, 7 a 14 dnech. Byl rovněž zkoumán vliv P. lilacinus na účinnost těchto entomopatogenních druhů proti zavíječi voskovému (Galleria mellonella). Po 24 hodinách od ošetření kultivačním filtrátem P. lilacinus nebyl zaznamenán negativní účinek na aktivitu entomopatogenních hlístic. Dále bylo zjištěno, že přežívání a virulence těchto entomopatogenních druhů hlístic nebyla ovlivněna přítomností P. lilacinus. Studie prokázala, že P. lilacinus kmen 251 a testované entomopatogenní hlístice jsou kompatibilními články integrovaného managementu ochrany proti škůdcům.