Bezpečnost potravin

Vliv energetického příjmu na pohlaví dítěte

Vydáno: 8. 6. 2008
Autor:

Vysoký přívod sacharidů a dalších živin může mít podle britské studie vliv na narození chlapce.

Podle britské studie publikované v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences může nízký přívod živin v těhotenství ovlivnit, že se nenarodí chlapec. Studie je založena na dotazníkové akci Exeter University (UK), kde 740 žen-prvorodiček uvádělo způsob svého stravování, když ještě neznaly pohlaví svého dítěte. Výsledkem bylo zjištění, že u žen, které přijímají více kalorií (kolem 2 250 kcal za den) je větší pravděpodobnost (56 %), že porodí chlapce, než u žen přijímajících kolem 1750 kcal/den (45% pravděpodobnost chlapce).
Mohla by tedy existovat souvislost mezi pohlavím narozeného dítěte a skutečností, zda žena v těhotenství konzumuje snídani. Podstatou by mohl být přívod živin ve prospěch vývoje chlapců. Je známo, že vysoká hladina glukózy působí ve prospěch vývoje mužského embrya.
Průměrný příjem energie u žen, které porodily chlapce byl 2 413 kcal/den, u žen, které porodily děvče 2 283 kcal. Matky chlapců častěji konzumovaly cereální snídaně a přijímaly větší množství celého spektra živin včetně draslíku, vápníku a vitaminů C, E a B12.
 
Vysvětlovalo by to pomalý ale soustavný pokles v počtu narozených chlapců za posledních 40 let (ve Velké Británii). Avšak zaměření na tuto souvislost by mohlo nežádoucím způsobem (vysoký tlak, diabetes) ovlivnit výskyt počtu žen s nadváhou (zatím ca 56 % v UK) u žen, které chtějí chlapce, nebo naopak nedostatečnou výživu u žen, které chtějí holčičku. Zkušenosti řady žen však poukazují na opačný nebo neprůkazný vliv stravy.
 
EU Food Law, 2008, č. 344, s.11
 
Další informace: