Bezpečnost potravin

Vláknina sojových bobů a lněných semen omezuje kolorektální karcinom

Vydáno: 16. 6. 2009
Autor:

Podle pokusů na myších snižují některé druhy rozpustné dietní  vlákniny vznik tumorů v tlustém střevě.

 I když s protirakovinovým efektem bývá spojována především nerozpustná vláknina, ukázalo se, že rozpustná vláknina (psylium, lněné semeno a sojové boby) jsou také schopny inhibovat chemicky indukovanou rakovinu.
Byl prováděn pokus  na myších (Fisher-344) krmených vysokotučnou stravou, přičemž byl sledován účinek pšeničných otrub, lněných semen a sojových bobů (jednotlivě a v kombinaci) na vytváření tumorů vlivem azoxymetanu (AOM) v tlustém střevě.
165 samců bylo rozděleno do 11 dietních skupin, a po 3 týdnech krmení dostali injekčně dávku AOM (15 mg/kg tělesné hmotnosti). Dietní krmení pokračovalo až do 10 týdne, kdy byla zvířata humánně usmrcena a byl vyhodnocen stav střeva. Výsledky ukázaly, že nerozpustná vláknina – pšeničné otruby (i v kombinaci s ostatními druhy vlákniny) snižují počet i velikost nepravidelných krypt (ACF) – indikátoru kolorektálního karcinomu. Použití sojové vlákniny se projeví významným snížením (na hladině významnosti p<0,05) počtu ACF v porovnání s pšeničnými otrubami nebo lněným semenem. Výskyt ACF a jejich četnost se významně snížily (p<0,05) i u skupin krmených kombinacemi sojových bobů s lněným semenem nebo s pšeničnými otrubami.
Všechna stádia vývoje kolorektálního karcinomu (od rané proliferace buněk až po rakovinnou lézi) jsou ovlivňována stravou. Vzhledem ke krátké době pokusu nedošlo k vzniku zjevných rakovinných lézí.
Výsledky studie potvrzují, že v prevenci rakoviny nejsou důležité jednotlivé složky stravy, ale komplexní složení. Prevencí není jen snížení příjmu tuků, ale i zvýšení příjmu vlákniny.

Cereal Foods World, 54, 2009, č. 2, s. 66-69