Bezpečnost potravin

Vláda schválila výroční zprávu Státního zemědělského intervenčního fondu

Vydáno: 15. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 15.6.2009.

Výroční zprávu o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za rok 2008 předložil dnes vládě ministr zemědělství Jakub Šebesta.
 
SZIF administruje evropské dotace do zemědělského sektoru, jejichž celková výše za rok 2008 dosáhla téměř 29 miliard korun, a kontroluje využívání těchto prostředků.

„Celková výše plateb za rok 2008 činila zhruba 28,9 miliardy korun. Největší podíl z celkových výdajů 16,7 miliard pak směřoval na přímé platby a 5,3 miliard na Program rozvoje venkova,“ řekl ministr Šebesta

Na společnou organizaci trhu poplyne 2,7 miliardy korun, přičemž toto opatření řeší pohyby uvnitř trhu EU a má zemědělcům zaručit větší stabilitu v podnikání. Horizontální plán rozvoje venkova si vyžádá více než tři miliardy.

SZIF splnil všechny stanovené úkoly, které měl zabezpečit z pohledu dotační politiky státu a Evropské unie v oblasti Společné zemědělské politiky. Z předložené výroční zprávy a z jejího hodnocení auditorem vyplývá, že Fond ve své činnosti v roce 2008 postupoval v souladu se zákonem a současně v souladu s nařízeními Evropského společenství při respektování nařízení vlády ČR vydanými k provádění Společné zemědělské politiky.

SZIF administruje a kontroluje zejména opatření z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z Evropského rybářského fondu. Spravuje také národní značku kvalitních potravin Klasa.

 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe