Bezpečnost potravin

VK EFSA: návrhu protokolu pro hodnocení nebezpečí pro ftaláty a další změkčovadla

Vydáno: 26. 5. 2022
Autor: KM EFSA

Termín pro zaslání komentáře: 5. 7. 2022

Oddělení EFSA pro složky potravin a obaly (FIP) zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu protokolu pro posouzení nebezpečnosti v rámci hodnocení rizik ftalátů, strukturně podobných látek a náhradních látek potenciálně používaných jako změkčovadla v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Protokol popisuje, jakým způsobem bude řešena identifikace a charakterizace nebezpečnosti. Tento dokument popisuje strategii získávání, výběru, extrakce údajů, hodnocení příslušných důkazů, shrnutí, analýzy a integrace vědeckých důkazů za účelem provedení posouzení nebezpečnosti.

Zúčastněné strany mohou podávat připomínky do 5. července 2022 (do půlnoci středoevropského času) prostřednictvím tohoto odkazu.

Zdroj: EFSA