Bezpečnost potravin

VK EFSA: Návrh prohlášení o tom, jak interpretovat status QPS týkající se „získaných genů antimikrobiální rezistence“

Vydáno: 9. 5. 2023
Autor: KM EFSA

Panel EFSA pro biologická nebezpečí (BIOHAZ) zahájil konzultaci k návrhu prohlášení panelu o tom, jak interpretovat status QPS „kmeny by neměly obsahovat žádné získané geny antimikrobiální rezistence vůči klinicky relevantním antimikrobiálním látkám“ pro všechny taxonomické jednotky bakterií s QPS.

Cílem tohoto dokumentu je objasnit definice „vlastních“ a „získaných“ genů AMR a poskytnout některé obecné zásady pro hodnocení rizika genů AMR přítomných v bakteriích s QPS. Definice a zásady mají harmonizovat a podpořit hodnocení rizik prováděné v různých oblastech hodnocení rizik EFSA a vztahují se na bakterie používané v potravinovém a krmivovém řetězci. Měly by být proto obecně použitelné a prakticky využitelné. Nástroje a metodiky doporučené v tomto dokumentu jsou formulovány na základě aktuálních znalostí v oblasti, které se neustále vyvíjí. Proto lze v budoucnu očekávat pravidelné aktualizace.

Připomínky je možné podávat do 3. 6. 2023 on-line prostřednictvím portálu EFSA Connect.

Zdroj: EFSA