Bezpečnost potravin

VK EFSA: Model příjmu reziduí pesticidů (PRIMo) 4. revize

Vydáno: 29. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Při hodnocení bezpečnosti maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v EU nebo návrhů MLR se chronická a akutní expozice spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách odhaduje pomocí výpočetního modelu PRIMo – Pesticide Residue Intake Model, vyvinutého EFSA.  V současné době Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyvíjí 4. revizi modelu, která bude dostupná jako webový nástroj, na rozdíl od současných Excelových tabulek.

Úřad EFSA nedávno uspořádal webinář o modelu PRIMo 4, aby informoval zúčastněné strany.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby v uvedené lhůtě předložily své připomínky k nástroji a k doprovodné technické zprávě. Další informace a přístup k on-line nástroji k podání připomínek najdete zde.

Veřejná konzultace je otevřená do 30. 6. 2023

Zdroj: EFSA