Bezpečnost potravin

Vitamin E a Alzheimerova choroba

Vydáno: 4. 6. 2010
Autor:

Různé formy vitaminu E pravděpodobně vedou ke kontroverzním výsledkům při suplementaci tohoto vitaminu.

Vitamin E je souhrnný název pro osm přirozeně se vyskytujících sloučenin: čtyři tokoferoly (alfa-, beta-, gama-, delta-) a čtyři tokotrienoly (alfa-, beta-, gama-, delta-). Ačkoliv je gama-tokoferol hlavní forma vitaminu E v (americké) stravě, věnuje se mu malá pozornost ve srovnání s alfa-tokoferolem, který se obecně nachází v doplňcích stravy a je hlavní formou, která se studuje z hlediska vlivu při zhoršování poznávacích (kognitivních) schopností.
Řada klinických testů, které sledovaly vliv vitaminu E na neurodegenerativní poruchy, vedla k protichůdným výsledkům. Mezi ně patří i nedávná studie, která vyvrací názor, že vitamin E je prospěšný při mírných kognitivních poruchách a Alzheimerově chorobě. V této studii se zkoumal doplněk alfa-tokoferolu jako náhrada za gama-tokoferol.
Zjistilo se, že gama-tokoferol je účinnější při vychytávání volných radikálů a kyslíkatých sloučenin dusíku, které způsobují zánět; v obou případech jde o složky podílející se na neurodegenerativních poruchách. Použití doplňků alfa-tokoferolu také značně snižuje gama-tokoferol v séru a to může mít značné biologické účinky. Proto jakýkoliv potenciální zdravotní prospěch doplňků alfa-tokoferolu může být vykompenzován změnami, které vedou ke zhoršení biologické využitelnosti jiných forem tokoferolů a tokotrienolů. Výsledkem může být nulový vliv suplementace alfa-tokoferolu na mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovu chorobu.
 
Zdroj: Zdroj: Critical Reviews in Food Science and Nutrition 50, 2010, č. 5, s. 414–419