Bezpečnost potravin

Vitamin dvou tváří

Vydáno: 20. 7. 2009
Autor:

Pojednání o tom, zda je lepší suplementace foláty s případnými negativními důsledky nebo nevyužití příznivého účinku při odmítnutí suplementace.

Při suplementaci rozšířené na celou populaci je předností omezení těžkých vrozených poruch. Studie ukazují, že suplementace denními dávkami nad 400 μg kyseliny listové v raném období těhotenství snižuje riziko rozštěpu páteře o 40 až 80 %. Toto bylo potvrzeno (snížení rizika o 31 až 70 %) v USA, Kanadě a Chile, kde se prováděla celoplošná suplementace v 90. letech. V zemích, kde byl sledován účinek při dobrovolné suplementaci se ukázalo, že jen 50 % žen ve fertilním věku se chovalo podle doporučení na preventivní užívání folátů.
Velká Británii, která upustila od již zavedené celoplošné suplementace ji hodlá znovu zavést. Nizozemí, Švýcarsko, Austrálie a Nový Zéland o zavedení uvažují.
Důvodem rozpaků je obava z nežádoucích vedlejších účinků a také možnost zamaskování současně vzniklého nedostatku vitaminu B12 nebo existence polyneuropatií. U osob nad 60 let se nedostatek B12 vyskytuje u 10 – 15 %.
Kromě toho je suplementace foláty stále dávána do souvislosti s vyvoláním rakoviny. Mnohá pozorování přitom ukazují na to, že dostatečný přívod kyseliny listové, při přiměřené přítomnosti předstupňů DNK (poměr thimidin/uridin), vede ke snížení nestability a štěpení řetězců, a to přispívá k zabránění zhoubného bujení. Jenže pokud jde o rakovinu střeva, spíše se zdá, že se za určitých podmínek výskyt zvyšuje. Z podrobné analýzy prováděné v USA při suplementaci vyplynulo zvýšení počtu případů rakoviny střeva.
Proto i pokud jde o vliv na rakovinu, má kyselina listová dvojí tvář. Jednak působí stabilizačně na genetický materiál, a tím chrání před rakovinou, jednak může působit jako faktor přispívající k rozvoji zhoubného bujení, pokud už k němu došlo.
Pro správné rozhodnutí by bylo zapotřebí mít dostatek výsledků z výživářských, klinických, biochemických a molekulárně-genetických výzkumů. Také by bylo třeba vědět více o případném ochranném účinku před srdečně cévními chorobami a o zlepšení kognitivních a psychických projevů.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 5, s. 299-301

Informace o folátech z hlediska funkce, projevů nedostatku, metod analýzy, výskytu v potravinách, biovyužitelnosti a výživových doporučení jsou komplexně zpracovány  v článku „Die Vitamine der Folatgruppe: Eine Übersicht“ v časopise
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 5, s. 292-296