Bezpečnost potravin

Viry v potravinách

Vydáno: 17. 2. 2007
Autor: pospisilova

Nové aktivity FAO/WHO se zaměřují na viry v potravinách. Schůzka expertů v květnu 2007.

V současné době se ve zvýšené míře zjišťuje, že viry v potravinách mohou být příčinou onemocnění z potravin. Dosud se za nejvýznamnější viry způsobující nemoci z potravin považují noroviry a virus hepatitidy A. Nebezpečí z virů se vyskytuje zvláště u potravin minimálně technologicky opracovaných a u potravin konzumovaných v syrovém stavu. U průmyslově zpracovaných výrobků je výskyt virového onemocnění z potravin nižší a dává se do souvislosti k kontaminací způsobenou infikovanými osobami manipulujícími s potravinami.
FAO a WHO proto iniciovaly nové aktivity, které se budou zaměřovat na problematiku virů v potravinách. Ve dnech 21.–24. května 2007 se uskuteční zasedání expertů na problematiku virů v potravinách. Na této schůzce se bude posuzovat současná úroveň znalostí o virech v potravinách a o jejich vlivu na veřejné zdraví i na obchodování. Cílem bude vypracovat doporučení pro management rizika souvisejícího s viry v potravinách.
FAO/WHO za tímto účelem hledá experty, přičemž podrobně specifikuje oblasti, pro které jsou experti zapotřebí. Výzva pro experty je uvedena v příloze.
 
 
Pozn.: ILSI Europe vydal v září 2002 zprávu týkající se problematiky virů, které mohou při nedodržování odpovídajících hygienických zásad způsobovat nemoci z potravin, viz příspěvek “Viry v potravinách: objevující se problém”.