Bezpečnost potravin

Viry brambor jsou stále agresivnější

Vydáno: 12. 12. 2008
Autor:

Virus brambor PVY je nadále na postupu, navíc nové kmeny vykazují vyšší virulenci.

Virus brambor PVY, jeden z nejnebezpečnějších typů virů v bramborách, je nadále na postupu. Četné pokusy navíc dokládají, že kmeny tohoto viru jsou stále agresivnější. Vědci velmi často izolují kmen NTN, který způsobuje na hlízách výrazné kruhové nekrózy. Především při časné infekci se na infikovaných hlízách objevují silně vpadlé okrouhlé skvrny. Důsledek: Vzhledem k špatné kvalitě jsou napadené partie neprodejné.
Další, poměrně nový kmen byl poprvé objeven na polské odrůdě ’Wilga’. Izoláty tohoto kmene vykazují vyšší virulenci než starší kmeny viru PVY. Tento kmen se nyní vyskytuje již na celé řadě odrůd. Při napadení trsů se na listech vytváří symptomy lehké mozaiky.
Němečtí odborníci doporučují následující strategii ochrany:
  • Vsadit pokud možno na novější odrůdy s širokou rezistencí. K nim patří např. ’Bettina’ nebo ’Tomba’.
  • Z raných brambor jsou méně náchylné odrůdy ’Belana’ a ’Gala’. Z poloraných odrůd jsou vhodné např. ’Laura’ a ’Solara’.
  • Používat viruprostý sadbový materiál.
  • Důsledně provádět ochranná opatření proti mšicím, aby se eliminovala primární infekce.
  • Netolerovat výskyt žádných plevelů, protože i ty představují zdroj infekce.