Bezpečnost potravin

Víno snižuje riziko onemocnění jater

Vydáno: 26. 9. 2008
Autor:

Podle studie kalifornské univerzity může k prevenci onemocnění jater přispět každodenní sklenička vína.

Osoby, u nichž je zvýšené riziko vzniku srdečně cévních onemocnění jsou náchylnější i k jaterním chorobám nevyvolaným alkoholismem – NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease). K prevenci onemocnění jater může přispět každodenní sklenička vína. K takovému závěru dospěli výzkumníci lékařské fakulty Univerzity Kalifornie v San Diegu. Podle průzkumu se riziko u osob konzumujících jednu skleničku vína denně snížilo na polovinu proti osobám nekonzumujícím alkohol. Studie se zúčastnilo téměř 12 tis. osob (7 211 abstinentů a 4 543 osob s mírnou konzumací alkoholu). Na rozdíl od toho je riziko u osob s umírněnou konzumací piva nebo lihovin asi čtyřnásobně vyšší. Výsledky studie nelze aplikovat na osoby, které již trpí jaterní chorobou (tam platí úplný zákaz alkoholu), ani na osoby se sklonem k alkoholismu.
Food Technology, 62, 2008, č.7, s. 16