Bezpečnost potravin

Více salmonel a toxoplazmat v amerických alternativních chovech prasat

Vydáno: 23. 4. 2008
Autor:

Americké výzkumy prokázaly významně vyšší procento infikovaných prasat salmonelami a toxoplazmami v alternativních chovech v porovnání s chovy konvenčními.

Columbus – Volné venkovní chovy prasat, které bývají také označovány jako „chovy bez antibiotických preparátů“, součást speciálního segmentu trhu tzv. „přírodního vepřového masa“  ve Spojených státech, jsou mnohem častěji infikovány salmonelami a parazitickým prvokem Toxoplasma gondii, jejímž hostitelem jsou kočky, v porovnání s konvenčními chovy prasat v uzavřených stájích.
K těmto závěrům došli na základě výsledků nejnovějších výzkumů vědci z Ohio State University, kteří je publikovali v odborném časopise „Foodborne Pathogens and Diseases“. Rozbory krevních vzorků odebrané prasatům z volných venkovních chovů ve státech Wisconsin, Severní Karolína a Ohio prokázaly infekci salmonelami u 54 % vzorků a toxoplazmami u 7 %. V konvenčních chovech prasat to bylo pouze u 39 % resp. 1 % odebraných krevních vzorků. Přítomnost trichinel (svalovců) byla prokázána jen v jednom případě v obou typech produkčních systémů chovu prasat. Vědci vyslovili na základě získaných poznatků obavy, že alternativní způsoby chovu prasat znovunastolují problém zvýšeného rizika pro spotřebitele spojeného s konzumací vepřového masa z prasat, infikovaných toxoplazmami.       
USA: Mehr Salmonellen und Toxoplasmen in alternativen Schweinehaltungen. [cit. 2008-04-21],