Bezpečnost potravin

Většina laboratoří na světě dokáže stanovit melamin

Vydáno: 29. 5. 2009
Autor:

Studie Evropské komise prokázala, že laboratoře na světě zareagovaly na výskyt melaminu v potravinách.

Nová studie, kterou provedlo Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC), zjistila, že většina laboratoří na světě je schopná rutinně testovat přítomnost melaminu v potravinách. To znamená, že globální odpověď na čínské kontaminované mléko byla účinná.
JRC se dotázalo laboratoří po světě, zda jsou ochotné se zúčastnit testu, který by prokázal jejich kompetenci provádět analýzu melaminu. Do studie se přihlásilo 114 analytických laboratoří z 31 zemí. Pečlivě připravené vzorky kontaminovaného sušeného mléka a směsi na pečivo byly rozeslány laboratořím. Laboratoře, které neznaly obsah melaminu ve vzorcích, se snažily co nejpřesněji zjistit jeho koncentraci ve vzorku a tu pak zaslaly JRC.
V JRC zjistili, že u 74 % vzorků sušeného mléka ze 114 a 73 % vzorků směsi na pečivo ze 112 byly naměřené hodnoty v akceptovatelném rozsahu. Laboratorní výsledky byly také porovnány z hlediska použitých metod. Zjistilo se, že nejpřesnější výsledky poskytla izotopová analýza. Podrobnější analýza vlivu metod a instrumentace na výsledky je k dispozici ve zprávě “Test způsobilosti stanovit melamin 2009: Posouzení schopnosti kontrolních laboratoří stanovit melamin v sušeném odstředěném mléku a potravinách obsahujících škrob” (viz příloha).
 
Příloha: Melamine Proficiency Test 2009 (pdf, 928 kB, 62 stran)