Bezpečnost potravin

Veterináři zkontrolovali francouzská prasata

Vydáno: 4. 4. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.4.2008.

Český trh je, zdá se, stále zajímavější, a to i pro celou řadu evropských producentů potravin i zemědělců. Státní veterinární dozor není orgánem, který by měl za úkol jakkoli se vyjadřovat ke konkurenčním vztahům; kontroluje podmínky pro chov, obchodování či přepravu potravin živočišného původu, tak jak mu ukládá a umožňuje evropská a naše veterinární legislativa.
 
V uplynulých dnech inspektoři Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj prověřili zásilku živých prasat na jatkách v Oticích (okr. Opava). Nakonec bylo všechno v pořádku. Ale jelikož v hlášení systémem TRACES chyběla v osvědčení identifikace zvířat, tak dne 2. 4. po příjezdu zásilky inspektoři provedli identifikační kontrolu všech 166 prasat. Kontrolou bylo zjištěno, že část zvířat (prasničky) byla označena plastovými ušními známkami a u kastrátů (vepřů) označení nebylo zjevně viditelné. Zvířata pocházela z departmentu prostého Aujezskyho choroby prasat (což bylo správně uvedeno v souladu dodatečnými garancemi, které ČR požaduje). Inspektoři rozhodli provést došetření, zda-li zvířata byla či nebyla označena. U všech 166 jatečných prasat bylo posléze zjištěno, že všechna zvířata dodaná na jatky byla značena. U vepřů, u kterých nebyla identifikace zřejmá, se prokázalo, že byli označení na levé straně těla v oblasti boků.
 
A v průběhu dne 2. 4. 2008 bylo na KVS doručeno veterinární osvědčení, ve kterém již byla identifikace zvířat uvedena tak, jak má být. Tato identifikace zvířat uvedená ve veterinárním osvědčení bylo shodná s identifikací, kterou u porážených zvířat zjistili inspektoři krajské veterinární správy.
 
Spolu s kontrolou identifikace zvířat prověřili inspektoři KVS pochopitelně i zda byly dodrženy podmínky pro přesun, a bylo tomu tak. Nebylo zjištěno porušení evropských (ani našich) předpisů, konkrétně nařízení NR (ES) č. 1/2005. Přepravu zajistil schválený přepravce zvířat a schváleným dopravním prostředkem. Kamion byl požadovaným způsobem vybaven, prasata měla celou dobu možnost přístupu k napájecí vodě a jejich hustota byla odpovídající. To také potvrzuje, že zvířata přijela ve výborném stavu a pochopitelně cestou nebyly zaznamenány žádné ztráty.  
 
Na přístupu KVS pro Moravskoslezský kraj lze ocenit profesionální přístup, to znamená, že při vyslovení podezření inspektoři postupovali důsledně a v souladu se zákonem. Nakonec bylo 166 prasat poraženo a maso uvolněno do tržní sítě.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR