Bezpečnost potravin

Veterináři na jatkách budou i nadále

Vydáno: 7. 6. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.6.2010.

V řadě členských zemí EU je nyní předmětem úvah, jak v budoucnu zabezpečovat veterinární dozor na jatkách a dále zlepšovat jeho úroveň. Zhruba sedm členských zemí navrhuje přenést větší zodpovědnost za prohlídku na provozovatele jatek, přičemž úloha veterinárních lékařů by měla být na úrovni supervize a laboratorních vyšetření. Hlavní důraz by se měl klást na další prohloubení preventivních akcí orgánů státního veterinárního dozoru především v chovech, ale opět i na jatkách. V chovech hospodářských zvířat to znamená uplatňovat a kontrolovat ozdravné programy, jde například o salmonely, kampylobakter aj.

Lze potvrdit, že většina členských zemí včetně ČR se shodne na tom, že úloha veterinárního dozoru na jatkách je nezastupitelná.

O úloze státem garantovaného veterinárního dozoru přesvědčoval na jednání v Bruselu před týdnem Alberto Laddomada, šéf D 1 (ředitelství) DG SANCO, velmi důvěryhodným a argumenty podloženým projevem. Podle něj není úkolem veterinární dozoru na jatkách jen dbát na zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu, ale i na zdraví zvířat a samozřejmě i na welfare jatečných zvířat. Je přesvědčen o nezastupitelnosti veterináře při veterinární prohlídce na jatkách. Veterinární lékař je vystudovaným odborníkem, který je s to rozpoznat celou řadu i exotických onemocnění zvířat. Na příkladu rozvlečení slintavky a kulhavky ve Velké Británii před několika roky doložil, že tato nákaza byla diagnostikována právě veterinárními lékaři na jatkách. Alberto Laddomada soudí, že jatka jsou významným monitorovacím místem, kde jen veterinární lékaři dovedou rozpoznat a vyhodnotit možná rizika.

S tímto stanoviskem souhlasí i Státní veterinární správa ČR. Nicméně toto téma bude probíráno i na dalších jednáních odborných orgánů EU. Je to úkol, se kterým se bude v následujících dvou letech potýkat zejména DG SANCO (Generální ředitelství Veřejné zdraví a ochrana spotřebitele).

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR