Bezpečnost potravin

Veřejné konzultace EFSA k dokumentům z oblasti ERA

Vydáno: 14. 7. 2015
Autor: KM EFSA

Termín: 10. září 2015

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejné konzultace k třem návrhům vědeckých dokumentů z oblasti hodnocení environmentálních rizik (ERA).

1) Draft guidance Document to define protection goals for environmental risk assessment in relation to biodiversity and ecosystem services
Návrh dokumentu představuje rámec, kterým EFSA organizacím v oblasti biodiverzity a ekosystémů vysvětluje, jak stanovovat cíle politiky ochrany (policy protection goals) tak, aby byly použitelné pro ERA EFSA.

2) Draft opinion on coverage of endangered species in environmental risk assessments at EFSA 
Přehled charakteristik, které určují zranitelnost ohrožených druhů a přehled, zda mohou ohrožené druhy trpět více, než neohrožené druhy díky působení stresorů souvisejícím se zemědělskou výrobou.

3) Draft opinion on the temporal and spatial ecological recovery of non-target organisms for environmental risk assessments
Dokument představuje interaktivní přístup založený na správně definovaných cílech ochrany, vědeckých znalostech získaných experimenty, modelováním a monitorováním a selekcí dat, komunit, procesů a krajin k rozvíjení environmentálních scénářů umožňujících hodnocení obnovy organismů a ekologických procesů.

Všechny tři dokumenty a další informace naleznete zde: http://www.efsa.europa.eu/it/consultations/call/150622.htm

Termín pro zaslání připomínek: 10. září 2015

 

Zdroj: EFSA: 3 public consultations on overarching elements of Environmental Risk Assessment