Bezpečnost potravin

Veřejná zakázka ECDC: European network for medical and veterinary entomology

Vydáno: 28. 3. 2018
Autor: KM EFSA

Termín pro vyjádření zájmu: 13. dubna 2018

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vypsalo veřejnou zakázku s názvem „European network for medical and veterinary entomology“.

Cílem zakázky je:
– zkonsolidovat existující evropskou síť entomologů v humánní a veterinární medicíně (VectorNet),
– poskytovat vědeckou podporu ECDC a EFSA pro hodnocení rizik, prevenci a ovládání vektorů a onemocnění přenášených vektory,
– definovat a/nebo aktualizovat geografické rozložení, množství a sezónnost výskytu vektorů – členovců v EU/EEA, kandidátských zemích, zemích Evropského partnerství a zámořských území a regionů EU,
– přispět k budování odborných kapacit v oblasti vektorů a onemocnění přenášených vektory.

Veškeré informace k zakázce naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Termín pro podání nabídek je 13. dubna 2018.

Zdroj: ECDC: Procurement and grants