Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace ke společné zprávě EMA a EFSA o vývoji harmonizovaného přístupu k metodikám hodnocení expozice reziduím

Vydáno: 7. 7. 2022
Autor: KM EFSA

Zpráva EMA a EFSA; Termín pro zaslání připomínek: 31. 8. 2022

Evropská léková agentura (EMA) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) minulý týden zahájily veřejnou konzultaci ke společné zprávě o vývoji harmonizovaného přístupu k metodikám hodnocení expozice reziduím veterinárních léčivých přípravků, doplňkových látek v krmivech a pesticidů v potravinách živočišného původu.

Potraviny živočišného původu mohou obsahovat stopy veterinárních léčivých přípravků, jakož i doplňkových látek v krmivech a pesticidů. Přítomnost reziduí v potravinách živočišného původu je v Evropské unii regulována s cílem zajistit bezpečnost spotřebitelů.

Obě agentury EU se na žádost Evropské komise spojily, aby sjednotily způsoby hodnocení dietární expozice, které se dosud lišily kvůli odděleným regulačním rámcům v oblasti veterinárních léčiv, doplňkových látek a pesticidů. 

Návrh zprávy vypracovali odborníci z EMA, EFSA, Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA), Společného zasedání o reziduích pesticidů (JMPR) a s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). EMA a EFSA navrhují soubor doporučení pro harmonizaci a sladění postupů shromažďování údajů a provádění hodnocení s cílem zlepšit konzistentnost výsledků v těchto třech oblastech.

Veřejná konzultace je otevřena do 31. srpna 2022.

Více informací naleznete na tomto odkazu

Zdroj: EMA