Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k vodítkům pro hodnocení produktů označených jako potraviny pro zvláštní lékařské účely

Vydáno: 23. 7. 2015
Autor: KM EFSA

Termín: 11. září 2015

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckých a technických vodítek pro hodnocení produktů označených jako potraviny pro zvláštní lékařské účely a to v kontextu čl. 3 nařízení (EU) č. 609/2013.

Vodítka slouží jako pomůcka pro přípravu a předkládání správně strukturovaných podkladů pro potraviny označované jako potraviny pro zvláštní lékařské účely. Představují obecný formát pro organizaci poskytovaných informací. Dále upozorňují na informace a vědecká data, která musí být zahrnuta v podkladech a na klíčové oblasti, ke kterým by se oznamovatel měl vyjádřit, aby mohl být zhodnoceno, zda produkt spadá pod nařízení (EU) č. 609/2013, při navrhovaném způsobu používání.

Návrh dokumentu naleznete na webu EFSA zde.

V souladu se zásadami transparentnosti a otevřenosti a proto, aby EFSA mohl obdržet připomínky vědecké komunity a všech zainteresovaných skupin, otevřel EFSA veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaného dokumentu.

Připomínky či komentáře k návrhu dokumentu je možné písemně zaslat do 11. září 2015 prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webu EFSA.

Dotazy a další relevantní data je možné poslat emailem na adresu NDA.PublicConsult.58@efsa.europa.eu

Zdroj: EFSA: Public consultation on the draft scientific and technical guidance for the assessment of products notified as food for special medical purposes in the context of Article 3 of Regulation (EU) No 609/2013