Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: Návrh technických vodítek pro nanočástice

Vydáno: 21. 7. 2020
Autor: KM EFSA

Termín pro zaslání příspěvku: 9. září 2020

EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vodítek Vědeckého výboru stanovujících technické požadavky na žádosti o uvedení na trh regulovaných potravin a krmiv, pokud jde o přítomnost malých částic, vč. nanočástic (Guidance on Technical Requirements for regulated food and feed product applications to establish the presence of small particles including nanoparticles).

Dokument definuje požadavky na informace, které musí předložit žadatelé u regulovaných produktů, a stanovuje kritéria pro hodnocení přítomnosti malých částic. Návrh vodítek navazuje na Vodítka pro nanovědu a nanotechnologii (Guidance on Nanoscience and Nanotechnology), která Vědecký výbor EFSA přijal v roce 2018.

Veškeré informace naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA