Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: Listerie v hotových pokrmech

Vydáno: 3. 8. 2017
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA předložil vědecké stanovisko k veřejné konzultaci, uzávěrka je 29. září 2017.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci ke svému vědeckému stanovisku, jenž se zabývá kontaminací hotových jídel (ready-to-eat foods) bakterií Listeria monocytogenes, a s tím souvisejících rizik pro zdraví občanů Evropské unie.

Práce na tomto vědeckém stanovisku byla zahájena z důvodu stálého nárůstu případů nákaz lidí listeriózou v Evropě v období 2009-2013.

Odborníci Vědeckého panelu EFSA pro biologická rizika (Panel BIOHAZ) zkoumali vývoj případů nákaz lidí listeriózou v různých skupinách obyvatel podle věku a pohlaví v období let 2008 až 2015. Vědci přezkoumali nejnovější dostupné informace o výskytu bakterie L. monocytogenes v hotových pokrmech (ready-to-eat foods) a identifikovali faktory, které mohou mít vliv na vývoj počtu nákaz.

Uzávěrka připomínek ke stanovisku je 29. září 2017.

Vědecké stanovisko předložené k veřejné konzultaci:

Zasedání zúčastněných stran
Aby úřad EFSA získal zpětnou vazbu ke svému návrhu vědeckého stanoviska, organizuje setkání zúčastněných stran ve dnech 19.-20. září 2017. 

Zdroj: EFSA