Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: kumulativní hodnocení skupin pesticidů

Vydáno: 18. 5. 2018
Autor: KM EFSA

Písemné komentáře je možné zasílat do 13. června 2018

EFSA otevřel veřejnou konzultaci k návrhu vědecké zprávy o „Stanovení skupin pesticidů s ohledem na jejich účinky na nervový systém pro kumulativní hodnocení“. Tento dokument navrhuje skupiny pesticidů, které by byly používány pro kumulativní hodnocení rizik pro pět specifických účinků, které rezidua pesticidů mohou mít na nervový systém.

Zájemci jsou vyzýváni k zaslání písemných komentářů do 13. června 2018.

K zaslání komentářů prosím využijte elektronický formulář dostupný s dalšími informacemi na webu EFSA.

Případné dotazy je možné směřovat na email pras.secretariat@efsa.europa.eu.

EFSA všechny zaslané připomínky zveřejní. Připomínky zaslané soukromými osobami budou zveřejněny anonymně, připomínky zaslané organizacemi budou zveřejněny s názvy organizací.

Zdroj: EFSA