Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA k návrhu vodítek pro analýzu znalostí expertů

Vydáno: 4. 9. 2013
Autor: KM EFSA

Termín: 30. září 2013

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vodítek pro analýzu znalostí expertů (Expert Knowledge Elicitation) při hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

Používání kvantitativních modelů je při hodnocení rizik zavedené a je doporučováno v situacích, kdy existuje značná nejistota. Tyto modely by měly zohledňovat systematicky posuzované vědecké důkazy. Empirické důkazy jsou ovšem v některých případech omezené, nebo nejsou dostupné z veřejně dostupných informačních zdrojů (bibliografických databází, internetu či vědeckých časopisů). V takových případech mohou být spolehlivé důkazy získány na základě znalostí expertů použitím systematických a standardizovaných metod pro analýzu znalostí.

Předkládaný návrh dokumentu navrhuje, jak získat přístup k odborným znalostem pracovníků národních kompetentních autorit, průmyslu, vědců a dalších způsobem, který zaručuje neutralitu a komplexnost při oslovení všech relevantních oblastí.

Návrh dokumentu vč. přístupu k on-line formuláři pro postoupení připomínek naleznete na webu EFSA.

Termín pro zaslání připomínek/komentářů je 30. září 2013.

Zdroj: EFSA: Public Consultation on the Draft Guidance on Expert Knowledge Elicitation in Food and Feed Safety Risk Assessment