Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA k aktualizovaným vodítkům pro používání metody referenčních dávek při hodnocení rizik

Vydáno: 25. 2. 2022
Autor: KM EFSA

Připomínky je možné poskytnout do 11. 4. 2022

Vědecký výbor EFSA zahájil otevřenou konzultaci k návrhu Pokynů pro používání metody referenčních dávek (Benchmark Dose approach – BMD) při hodnocení rizik. Pokyny byly původně zveřejněny v roce 2009 a aktualizovány v roce 2017. Účelem této nové aktualizace je sladit jej s mezinárodně dohodnutými koncepcemi popsanými v nedávno revidované kapitole 5 o hodnocení dávek a odezvy v dokumentu WHO/IPCS Environmental Health Criteria 240 (WHO, 2020), a tím dále harmonizovat přístup EFSA s přístupy jeho mezinárodních partnerů. Hlavní změna oproti předchozímu pokynu (Vědecký výbor EFSA, 2017) se týká oddílu 2.5, v němž je pro analýzu BMD doporučen přechod od frekvenčního k bayesovskému paradigmatu průměrování modelu, a v důsledku toho je nyní přidán oddíl 2.6, který čtenáře krok za krokem vede k provedení odhadu BMD bayesovským průměrováním modelu.

Cílem této veřejné konzultace, která je určena také příslušným orgánům členských států EU, sesterským agenturám EFSA a dalším mezinárodním partnerům, je rozšířit konsenzus ohledně přístupu k analýze BMD a zajistit harmonizované výsledky hodnocení dávek a odezvy.

Všechny obdržené připomínky budou použity pro finalizaci pokynů a bude zveřejněna technická zpráva shrnující výsledky konzultace.

Veřejná konzultace je otevřená do 11. 4. 2022.

Zdroj: EFSA